Dzieci szkolne

Wiek dziecka a zajęcia

Dzieci szkolne zapraszamy na zajęcia sportowe z elementami tenisa ziemnego już od 6 roku życia. W tym wieku zauważalny jest znaczący postęp koordynacyjny u dzieci, dzięki czemu mogą wykonywać bardziej złożone ćwiczenia sportowe.

W tej grupie wiekowej zajęcia sportowe to w znacznej mierze ogólne przygotowanie sprawnościowe, a także dedykowane ćwiczenia tenisowe. Dzieci grają specjalnymi piłkami o obniżonym ciśnieniu, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko przeciążenia organizmu młodego tenisisty.

Wszystkie ćwiczenia i zabawy sportowe są dostosowane poziomem do możliwości fizycznych danej grupy.

Bezpieczeństwo

Podstawowym priorytetem naszych zajęć jest bezpieczeństwo uczestników. Dlatego też grupy mogą liczyć maksymalnie 6 uczestników. Nie przewidujemy wyjątków od tej zasady.

Sprzęt sportowy

Wszystkim uczestnikom zajęć zapewniamy niezbędny sprzęt sportowy: rakiety tenisowe, piłki, siatki i akcesoria sportowe. Z doświadczenia wiemy, że dzieci utożsamiają się ze swoimi rakietami, dlatego miłym akcentem dla dzieci jest posiadanie własnej rakiety. Zawsze służymy radą odnośnie doboru sprzętu dla dziecka.

Obuwie sportowe, na pierwszych zajęciach dzieci mogą grać w wygodnym obuwiu sportowym. Na późniejsze treningi sugerujemy zakup obuwia sportowego do gry w hali (podeszwa uniwersalna – niebrudząca).

Woda dla dzieci

W czasie zajęć sportowych niezwykle ważne jest odpowiednie nawodnienie. Dlatego też ważne jest, aby dzieci miały ze sobą do picia – najlepiej niegazowaną wodę mineralną.

>>Zapisz dziecko<<